Arrogant Meaning In Telugu। తెలుగులో అర్రొగంత్ అర్థం ఏమిటి?

Arrogant Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Arrogant) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Arrogant) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Arrogant Meaning in Telugu | అర్రొగంత్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో అర్రొగంత్ అనే పదానికి అర్థం (Arrogant Meaning in Telugu) ఉంది: అహంకారి

Pronunciation Of Arrogant | అర్రొగంత్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Arrogant’ In Telugu: (అర్రొగంత్)

Other Telugu Meaning Of Arrogant | అర్రొగంత్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

 • గర్వముగల
 • దురహంకారముగల
 • పొగరుబోతు
 • కపటవినయం

Synonyms & Antonyms of Arrogant In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Arrogant” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Arrogant in English | తెలుగులో అర్రొగంత్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

 • Snotty
 • Immodest
 • Bigheaded
 • Snobby
 • Mocking
 • Pompous
 • Proud
 • Superior
 • Lordly
 • Egotistic
 • Haughty
 • Lofty
 • Overbearing
 • Affected
 • Boastful
 • Scornful
 • Conceited
 • Smug
 • Hubristic
 • Pretentious
 • Proud
 • Disdainful

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Arrogant in English | తెలుగులో అర్రొగంత్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

 • Humble
 • Timid
 • Meek
 • Unconceited
 • Modest
 • Servile
 • Shy
 • Gentle
 • Lowly
 • Passive
 • Demure
 • Docile
 • Respectful
 • Loving
 • Sociable
 • Polite
 • Civil
 • Gracious
 • Good
 • Pleasant

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Arrogant In Telugu | తెలుగులో అర్రొగంత్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentencesTelugu Sentences
Then he turned back and was arrogantఅప్పుడు అతను వెనక్కి తిరిగి అహంకారంతో ఉన్నాడు
But if instead, a man becomes arrogant and overbearing, his own smallness in relation to truth gets very clearly exposed.కానీ బదులుగా, ఒక వ్యక్తి అహంకారం మరియు ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటే, సత్యానికి సంబంధించి అతని స్వంత చిన్నతనం చాలా స్పష్టంగా బహిర్గతమవుతుంది.
It may be arrogant of me, but still it is best to say it.బహుశా ఇది నాపై ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండవచ్చు, అయితే ఇది చెప్పడం ఉత్తమం.
He is not only arrogant but also selfish.అతను అహంకారి మాత్రమే కాదు, స్వార్థపరుడు కూడా.
The sight of those five smug and arrogant oil corporation CEOs was enough to turn one’s stomach.ఆ ఐదుగురు దుండగులు, అహంకారపూరితమైన ఎల్‌ కార్పొరేషన్‌ సీఈవోలను చూస్తే ఎవరికైనా కడుపు నిండుతుంది.
The whole glib tone of this, the truly jingoistic and arrogant belligerence would be totally unacceptable.దాని పూర్తిగా అస్థిరమైన స్వరం, యథార్థంగా జింగోయిస్టిక్ మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన యుద్ధం పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు.
Only as a stupid, arrogant idea.ఒక మూర్ఖపు, అహంకార ఆలోచనగా మాత్రమే.
Their asceticism degenerated into legalism, their claim to a monopoly of pure Christianity made them arrogant.అతని సన్యాసం న్యాయవాదంగా దిగజారింది, స్వచ్ఛమైన క్రైస్తవ మతం యొక్క గుత్తాధిపత్యానికి అతని వాదన అతన్ని అహంకారానికి గురిచేసింది.
She has an authoritative manner that at times is almost arrogant.అతను కొన్ని సమయాల్లో దాదాపు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండే అధికార పద్ధతిని కలిగి ఉంటాడు.
Tom Hanks was miscast as an arrogant city high-flier.టామ్ హాంక్స్ ఒక అహంకారపూరిత సిటీ హై-ఫ్లైయర్‌గా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.
The whole glib tone of this, the truly jingoistic and arrogant belligerence would be totally unacceptable.దాని పూర్తిగా అస్థిరమైన స్వరం, యథార్థంగా జింగోయిస్టిక్ మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన యుద్ధం పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు.
Her arrogant behaviour on court psyched her opponent completely.కోర్టులో అతని దురహంకార ప్రవర్తన అతని ప్రత్యర్థిని పూర్తిగా ఆశ్చర్యపరిచింది.
His arrogant behaviours on court psyched his opponent out completely.కోర్టులో అతని ఆత్మవిశ్వాసం అతని ప్రత్యర్థిని పూర్తిగా పడగొట్టింది.
As long as most people are happy to have the monarchy, the abolitionist position is an arrogant fantasy.చాలా మంది ప్రజలు రాచరికం కలిగి ఉన్నందుకు సంతోషంగా ఉన్నంత కాలం, నిర్మూలన స్థానం అనేది అహంకార కల్పన.
She sometimes comes across as being rather arrogantఆమె కొన్నిసార్లు అహంకారంగా కనిపిస్తుంది.
His manner is supercilious and arrogant.అతని తీరు చాలా అందంగా, అహంకారంగా ఉంటుంది.
That arrogant fellow needs taking down a peg or two.ఆ గర్విష్ఠుడు ఒకటి లేదా రెండు పెగ్గులు వేయాలి.
She found him arrogant and domineering.అతను ఆమెను అహంకారంగా మరియు ఆధిపత్యంగా గుర్తించాడు.
Prince John is the power-hungry, arrogant and cowardly brother of King Richard.ప్రిన్స్ జాన్ కింగ్ రిచర్డ్ యొక్క శక్తి-ఆకలి, అహంకారి మరియు పిరికి సోదరుడు.
Arrogant son of a bitch, Dean thought, but he didn’t waste time on a retort.ఒక బిచ్ యొక్క గర్విష్ట కొడుకు, డీన్ అనుకున్నాడు, కానీ అతను ప్రతిస్పందించడానికి సమయాన్ని వృథా చేయలేదు.
You’ll never find an arrogant Aquarius sign.మీరు అహంకార కుంభ రాశిని ఎప్పటికీ కనుగొనలేరు.
Let’s give them a taste of their own medicine then perhaps they may have a less arrogant attitude towards Britain. వారి స్వంత ఔషధం యొక్క రుచిని వారికి అందిద్దాం, కాబట్టి వారు బ్రిటన్ పట్ల తక్కువ అహంకార వైఖరిని కలిగి ఉండవచ్చు.
It’s probably because she has found after six years that she is married to a smug, self-satisfied, arrogant, pompous twit. ఇది బహుశా ఆరేళ్ల తర్వాత తను ఒక దుండగుడిని, ఆత్మసంతృప్తితో, అహంకారితో, అహంకారితో వివాహం చేసుకున్నట్లు తెలుసుకుంటుంది.
But don’t overdo it and look arrogant.కానీ అతిగా చేసి ఆత్మవిశ్వాసంతో చూడకండి.
John Steed was an arrogant, swaggering young man.జాన్ స్టీడ్ ఒక అహంకారి, తెలివిగల యువకుడు. వాట్ అబౌట్ యు యొక్క తెలుగు అర్థం ఏమిటి
Far from being arrogant, today’s doctors are diffident and afflicted by insecurity and self-doubt.అహంకారానికి దూరంగా, నేటి వైద్యులు అభద్రతాభావం మరియు స్వీయ సందేహంతో బాధపడుతున్నారు.
Is it arrogant to assume that all doctors are in it for the money?
డబ్బు కోసమే వైద్యులందరూ అందులో ఉన్నారని అనుకోవడం అహంకారమా?
At this point the rather arrogant manager ordered them off the premises. ఈ సమయంలో అహంకారంతో ఉన్న మేనేజర్ అతన్ని ప్రాంగణం నుండి బయటకు పంపాడు.
Perhaps separatism is the result of a corrupt and arrogant government as is the case now.బహుశా వేర్పాటువాదం ఇప్పుడు జరుగుతున్న అవినీతి మరియు దురహంకార ప్రభుత్వ ఫలితమే.
That arrogant fellow needs taking down a peg or two.ఆ గర్విష్ఠుడు ఒకటి లేదా రెండు పెగ్గులు వేయాలి.
She has an authoritative manner that at times is almost arrogant.అతను కొన్ని సమయాల్లో దాదాపు అహంకారంతో కూడిన అధికార పద్ధతిని కలిగి ఉంటాడు.
I found him very arrogant and opinionated.నేను అతన్ని చాలా గర్వంగా మరియు శ్రద్ధగలవాడిగా గుర్తించాను.
I disliked the arrogant cast to her mouth. వాడు మొహంలో పెట్టుకున్న అహంకారం నాకు నచ్చలేదు.
It may be arrogant of me, but still it is best to say it.బహుశా ఇది నాపై ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండవచ్చు, అయితే ఇది చెప్పడం ఉత్తమం.
The Jewish Left is supremely arrogantయూదు వామపక్షాలు చాలా అహంకారంతో ఉన్నాయి.
What a terrible dwelling for the arrogant.అహంకారులకు ఎంత భయంకరమైన నివాసం.
The politician had an arrogant disregard of the majority view.
రాజకీయ నాయకుడు మెజారిటీ దృష్టిని అహంకారపూరిత నిర్లక్ష్యం చేశాడు.
Love is patient and kind, love is not jealous or boastful, it is not arrogant or rude.ప్రేమ ఓపిక మరియు దయగలది, ప్రేమ అసూయ లేదా అహంకారం కాదు, అహంకారం లేదా మొరటుగా ఉండదు.
This arrogant contempt for our local town and parish councils by Bradford shows that you cannot serve two masters.బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ మా స్థానిక పట్టణం మరియు పారిష్ కౌన్సిల్‌ల పట్ల ఈ కఠోరమైన ధిక్కారం మీరు ఇద్దరు మాస్టర్‌లకు సేవ చేయలేరని చూపిస్తుంది.
If anyone else said the kind of things he said, they would have been regarded as arrogant, but you didn’t mind it from him.అతను చెప్పిన మాటలను మరొకరు చెబితే, వారు అహంకారంగా పరిగణించబడతారు, కానీ మీరు దానిని పట్టించుకోలేదు.
His manner is supercilious and arrogant.అతని తీరు చాలా అందంగా, అహంకారంగా ఉంటుంది.
I watched the interview and felt he came over as quite arrogant.నేను ఇంటర్వ్యూను చూశాను మరియు అతను చాలా అహంకారిగా వచ్చాడని గ్రహించాను.
Maybe it was his arrogant demeanor, or the way he took everything so serious.బహుశా అది అతని ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ప్రవర్తన కావచ్చు, లేదా అతను ప్రతిదీ చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్న విధానం కావచ్చు.
Past-Death was far too arrogant for his comfort.గత మరణం అతని సౌలభ్యం కోసం చాలా గర్వంగా ఉంది.
The infinite arrogant demands of the fetalపిండం యొక్క అనంతమైన అహంకార డిమాండ్.
We humans have made so many arrogant mistakes.మనం మనుషులం ఎన్ని అహంకార తప్పిదాలు చేసాము.
She is far too arrogant to learn the error of her ways.అతను తన మార్గాల తప్పు తెలుసుకోవడానికి చాలా ఆత్మవిశ్వాసం.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Arrogant Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే అర్రొగంత్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Arrogant.

ఈ కథనం (Meaning Of Arrogant In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Arrogant Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Arrogant in Telugu?

The meaning of Arrogant in Telugu is అహంకారి.

What are the synonyms of Arrogant?

The synonyms of Arrogant are: Snotty, Immodest, Bigheaded, etc.

What are the antonyms of Arrogant?

The antonyms of Arrogant are: Humble, Timid, Meek, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page