Attitude Meaning In Telugu। తెలుగులో ఆటిట్యూడ్ అర్థం ఏమిటి?

Attitude Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Attitude) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Attitude) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Attitude Meaning in Telugu | ఆటిట్యూడ్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో ఆటిట్యూడ్ అనే పదానికి అర్థం(Attitude Meaning in Telugu) ఉంది: వైఖరి

Pronunciation Of Attitude | ఆటిట్యూడ్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Attitude’ In Telugu: (ఆటిట్యూడ్)

Other Telugu Meaning Of Attitude | ఆటిట్యూడ్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

 • ఆకృతి
 • తీరు
 • వైఖరి

Synonyms & Antonyms of Attitude In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Attitude” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Attitude in English | తెలుగులో ఆటిట్యూడ్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

 • Attitude
 • viewpoint
 • vantage point
 • frame of mind
 • way of thinking
 • way of looking at things
 • school of thought
 • outlook
 • angle
 • slant
 • perspective
 • reaction
 • stance
 • standpoint
 • position
 • inclination
 • orientation
 • approach

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Attitude in English | తెలుగులో ఆటిట్యూడ్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

 • candor
 • charitableness
 • charity
 • civility
 • consideration
 • courtesy
 • decency
 • decorum
 • disinterestedness

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Attitude In Telugu | తెలుగులో ఆటిట్యూడ్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentenceTelugu Sentence
This attitude is worthy of you altogether worthyఈ వైఖరి మీకు పూర్తిగా అర్హమైనది
Just as education now focuses a lot more on learning outcomes, our attitude towards consumption of content has changed.విద్య ఇప్పుడు నేర్చుకునే ఫలితాలపై చాలా ఎక్కువ దృష్టి సారించినట్లే, కంటెంట్ వినియోగం పట్ల మా వైఖరి మారింది.
The Prime Minister strongly urged officers to adopt a positive attitude to new initiatives.కొత్త కార్యక్రమాల పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని అనుసరించాలని ప్రధాన మంత్రి అధికారులను గట్టిగా కోరారు.
A negative attitude of protest or the mere enunciation of a principle is not enough when a positive policy and constructive action become necessary.సానుకూల విధానం మరియు నిర్మాణాత్మక చర్య అవసరమైనప్పుడు నిరసన యొక్క ప్రతికూల వైఖరి లేదా కేవలం ఒక సూత్రాన్ని ఉచ్చరించడం సరిపోదు.
A positive attitude and our aspiration to grow.సానుకూల దృక్పథం మరియు ఎదగాలనే మా ఆకాంక్ష.
His attitude toward life is very negative.జీవితం పట్ల అతని వైఖరి చాలా ప్రతికూలంగా ఉంది.
Ravi had attitude to misuse water for long time.రవి చాలాకాలం నీటిని దుర్వినియోగం చేసే వైఖరిని ఉన్నాడు.
Mohan attitude to bring his lunch back make me anger.తన మధ్యాహ్న భోజనాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలనే మోహన్ వైఖరి నాకు కోపం తెప్పించింది.
Nargis is full of attitudes even small things make her furious.నర్గీస్‌కు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా కోపం తెప్పిస్తాయి. క్రష్ యొక్క తెలుగు అర్థం ఏమిటి
I changed my attitude after seeing his cunning.అతని చాకచక్యాన్ని చూసి నేను నా వైఖరిని మార్చుకున్నాను.
why do you not develop attitude to fight hard the situationమీరు పరిస్థితిని కఠినంగా పోరాడే వైఖరిని ఎందుకు అభివృద్ధి చేసుకోరు
I find Mohan attitude most offensive.నాకు మోహన్ వైఖరి చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది.
I guess Mohan attitude towards these women quite repugnant.ఈ మహిళల పట్ల మోహన్ వైఖరి చాలా అసహ్యంగా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను.
I found Meera attitude totally unacceptable.మీరా వైఖరి పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదని నేను గుర్తించాను.
if you wanted to succeed in life first you need to change your attitude.మీరు జీవితంలో విజయం సాధించాలనుకుంటే ముందుగా మీ వైఖరిని మార్చుకోవాలి.
A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.సానుకూల దృక్పథం మీ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించకపోవచ్చు, కానీ అది ప్రయత్నానికి తగినట్లుగా తగినంత మంది వ్యక్తులను బాధపెడుతుంది. ఇంట్రావర్ట్ యొక్క తెలుగు అర్థం ఏమిటి
After he had won over a king to his own side, he was sure that the reat, in obedience to the conventional attitude to authority prevailing in those times, would follow.అతను తన స్వంత పక్షాన ఒక రాజుపై గెలిచిన తర్వాత, ఆ కాలంలో ఉన్న అధికారానికి సాంప్రదాయక వైఖరికి విధేయతతో, అతను ఖచ్చితంగా అనుసరించాడు.
After the country’s independence, there has been a total change in the attitude of the people.దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత, ప్రజల వైఖరిలో పూర్తి మార్పు వచ్చింది. లాయల్ యొక్క తెలుగు అర్థం ఏమిటి
An attitude of mind marked by skepticism.సంశయవాదంతో గుర్తించబడిన మనస్సు యొక్క వైఖరి.
Any person with a genuine attitude of devotion and selflessness ought to be called a Vaishnava.నిజమైన భక్తి మరియు నిస్వార్థ వైఖరి ఉన్న ఏ వ్యక్తినైనా వైష్ణవుడు అని పిలవాలి.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Attitude Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే ఆటిట్యూడ్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Attitude.

ఈ కథనం (Meaning Of Attitude In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం(Attitude Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Attitude in Telugu?

The meaning of Attitude in Telugu is వైఖరి.

What are the synonyms of Attitude?

The synonyms of Attitude are Attitude, viewpoint, vantage point, etc.

What are the antonyms of Attitude?

The Antonyms of Attitude are candor, charitableness, charity, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page