Cuddle Meaning In Telugu । తెలుగులో కడ్ఢల్ అర్థం ఏమిటి?

Cuddle Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Cuddle) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Cuddle In Telugu) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Cuddle Meaning in Telugu | సుద్దలే తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో కడ్ఢల్ అనే పదానికి అర్థం (Cuddle Meaning in Telugu) ఉంది: కౌగిలించుకో

Pronunciation Of Cuddle | కడ్ఢల్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Cuddle’ In Telugu: (కడ్ఢల్)

Other Telugu Meaning Of Cuddle | కడ్ఢల్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

  • దొబ్బుట

Synonyms & Antonyms of Cuddle In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Cuddle” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Cuddle in English | తెలుగులో కడ్ఢల్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

  • hug
  • embrace
  • clasp
  • hold tight

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Cuddle in English | తెలుగులో కడ్ఢల్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

  • avoid
  • blench
  • push away

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Cuddle In Telugu | తెలుగులో కడ్ఢల్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English ExamplesTelugu Sentences
Couldn’t we cuddle, instead?బదులుగా మనం కౌగిలించుకోలేమా?
I saw a young couple cuddling on a park bench.పార్క్ బెంచ్‌పై యువ జంట కౌగిలించుకోవడం నేను చూశాను.
He gave her a big cuddle and told her not to worry.అతను ఆమెకు పెద్దగా కౌగిలించుకొని చింతించవద్దని చెప్పాడు.
Come here and give me a cuddle.ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను కౌగిలించుకో.
They were having a cuddle on the sofaవారు మంచం మీద పడుకున్నారు
Give Mummy a big cuddle.అమ్మకు పెద్దగా కౌగిలించుకో.
The cubs cuddle up together for warmth.పిల్లలు వెచ్చదనం కోసం ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుంటారు.
They used to kiss and cuddle in front of everyone.అందరి ముందు ముద్దులు పెట్టుకుని కౌగిలించుకునేవారు.
He just wants a comforting kiss and a cuddle and he’ll be all right.అతను కోరుకునేది హాయిగా ముద్దు మరియు కౌగిలింత మరియు అతను బాగానే ఉంటాడు. అడోరబుల్
We could just cuddle up and drop off.మేము కౌగిలించుకొని వెళ్లిపోవచ్చు.
Or a cosy cuddle without all that ear-bashing.లేదా చెవి కొట్టుకోకుండా హాయిగా కౌగిలించుకోండి.
She was giving the baby a cuddle.ఆమె బిడ్డకు స్నానం చేయిస్తోంది.
She should have given Lily a cuddle.అతను లిల్లీని కౌగిలించుకోవాలి.
Give her a cuddle.ఆమెను కౌగిలించుకో.
I used to give him the odd cuddle and I used to give him lifts home on my bike.నేను అతనికి ఇబ్బందికరమైన కౌగిలింతలు ఇచ్చేవాడిని మరియు నా బైక్‌పై ఇంటికి లిఫ్ట్ ఇస్తాను.
Come over here and let me give you a cuddle .ఇక్కడికి రా నేను నిన్ను కౌగిలించుకుంటాను.
If she starts to cry, pick her up and give her a cuddle.అతను ఏడవడం ప్రారంభిస్తే, అతన్ని ఎత్తుకొని కౌగిలించుకోండి.
She comes up to the house and starts bellowing, and just will not stop until you give her a cuddle.ఆమె ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి కేకలు వేయడం ప్రారంభించింది మరియు మీరు ఆమెను కౌగిలించుకునే వరకు ఆమె ఆగదు
Poor baby. Come here and let me give you a cuddle.పేద శిశువు. ఇక్కడికి రండి, నేను నిన్ను కౌగిలించుకుంటాను.
Now she’s so uptight she can’t relax at all and cringes even when I cuddle her.ఇప్పుడు తను ఎంత బిగుతుగా ఉంది అంటే అస్సలు రిలాక్స్ అవ్వలేక నేను కౌగిలించుకున్నా కూడా ఏడుస్తుంది.
The young nurses were very kind and would kiss and cuddle her.యువ నర్సులు చాలా దయతో ఆమెను ముద్దాడారు మరియు కౌగిలించుకున్నారు.
I did break the rules and go over and cuddle her in her cot, but not pick her up out of it.నేను నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అతని వద్దకు వెళ్లి అతని మంచంలో ఉంచాను, కానీ అతనిని దాని నుండి తీసుకోలేదు.
To a child, Mrs Burrows, a slap is as good as a cuddle.మిసెస్ బర్రోస్ అనే పిల్లవాడికి, చప్పుడు అంటే కౌగిలింత మంచిది.
He’d fallen in love with a pretty girl who had nice ways and was sweet to kiss and cuddle.మంచి నడవడిక, ముద్దులు, కౌగిలింతలలో మధురంగా ​​ఉండే ఒక అందమైన అమ్మాయితో ప్రేమలో పడ్డాడు.
Mum felt my forehead and gave me a worried cuddle.అమ్మ నా నుదిటిని అనుభవించింది మరియు నన్ను ఆందోళనగా కౌగిలించుకుంది.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Cuddle Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే కడ్ఢల్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Cuddle.

ఈ కథనం (Meaning Of Cuddle In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Cuddle Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Cuddle in Telugu?

The meaning of Cuddle in Telugu is కౌగిలించుకో.

What are the synonyms of Cuddle?

The synonyms of Cuddle are: hug, embrace, clasp, etc.

What are the antonyms of Cuddle?

The Antonyms of Cuddle are: avoid, blench, push away, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In TeluguArrogant Meaning In Telugu
Beast Meaning In TeluguBestie Meaning In Telugu
Bride Meaning In TeluguCredit Meaning In Telugu
Debit Meaning In TeluguFlirt Meaning In Telugu
Niece Meaning In TeluguPatience Meaning In Telugu
Pursuing Meaning In TeluguSarcastic Meaning In Telugu
Unique Meaning In TeluguVirtual Meaning In Telugu
Abundant Meaning In TeluguAdmire Meaning In Telugu
Adorable Meaning In TeluguAnxiety Meaning In Telugu
Conflict Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page