Flirt Meaning In Telugu । తెలుగులో ఫ్లర్ట్ అర్థం ఏమిటి?

Flirt Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Flirt) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Flirt) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Flirt Meaning in Telugu | ఫ్లర్ట్ తెలుగు అర్ధం 

తెలుగులో ఫ్లర్ట్ అనే పదానికి అర్థం (Flirt Meaning in Telugu) ఉంది: పరిహసముచేయు

Pronunciation Of Flirt | ఫ్లర్ట్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Flirt’ In Telugu: (ఫ్లర్ట్)

Other Telugu Meaning Of Flirt | ఫ్లర్ట్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

Noun

 • కులుకులాడి
 • చిన్నెలాడి
 • తనకులాడి
 • వగలాడి
 • సరసం

Verb

 • ఝాడించుట
 • యెకసక్యములాడుట
 • విదిలించుట
 • సరసమాడుట
 • ఒయ్యారం చూపించు

Synonyms & Antonyms of Flirt In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Flirt” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Flirt in English | తెలుగులో ఫ్లర్ట్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

 • lead on (informal)
 • dally with
 • make advances at
 • make eyes at
 • coquet
 • philander
 • make sheep’s eyes at

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Flirt in English | తెలుగులో ఫ్లర్ట్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

 • Be faithful
 • Hover
 • Hang
 • float

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Flirt In Telugu | తెలుగులో ఫ్లర్ట్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SetencesTelugu Sentences
Don’t flirt with girls.అమ్మాయిలతో సరసాలు ఆడకండి.
Her husband is an incorrigible flirt.ఆమె భర్త తిరుగులేని సరసుడు.
Peter, you are an incorrigible flirt!పీటర్, మీరు తప్పులేని సరసాలాడుట!
They say he’s a terrible flirt.అతను భయంకరమైన సరసాలాడుట అని వారు అంటున్నారు.
He’s a compulsive flirt.అతను బలవంతపు సరసాలాడుట.
Kavita’s boss is used to flirting during lunch time.కవిత బాస్ కి లంచ్ టైమ్ లో సరసాలాడటం అలవాటు.
Rahul flirts with nearby women even though he is marriedపెళ్లయినా రాహుల్ తన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆడవాళ్లతో సరసాలాడుతుంటాడు.
I have often seen Ravi flirting with girls in the college campus.కాలేజీ క్యాంపస్‌లో రవి అమ్మాయిలతో సరసాలు ఆడటం నేను తరచుగా చూశాను.
I have heard Mohini flirting with her office mates many times in the office.మోహిని ఆఫీసులో తన ఆఫీస్ మేట్స్‌తో సరసాలాడటం చాలాసార్లు విన్నాను.
Rohan keeps looking for a chance to flirt at the party as well.రోహన్ పార్టీలో కూడా సరసాలాడేందుకు అవకాశం కోసం చూస్తున్నాడు. డెబిట్ యొక్క తెలుగు అర్ధం
I knew just by looking at his face that he flirts with people.అతను ప్రజలతో సరసాలాడుతాడని అతని ముఖం చూస్తేనే తెలిసింది.
People who flirt in the society have no respect.సమాజంలో సరసాలాడే వ్యక్తులకు గౌరవం ఉండదు.
Ravi can’t believe Rohan is flirting with Rashmi.రోహన్ రష్మీతో సరసాలాడుతున్నాడంటే రవి నమ్మలేకపోతున్నాడు.
Mohan wasn’t flirting with kavita.మోహన్ కవితతో సరసాలు ఆడటం లేదు.
When did you last flirt with him or tease him?మీరు అతనితో చివరిసారిగా ఎప్పుడు సరసాలాడారు లేదా అతనిని ఆటపట్టించారు?
It’s simply not cricket to flirt with another man’s wife.మరొకరి భార్యతో సరసాలు ఆడటం క్రికెట్ కాదు.
She’s an incorrigible flirt!అతను క్షమించరాని సరసుడు!
Women may flirt, but men pounce.స్త్రీలు సరసాలాడగలరు, కానీ పురుషులు మూర్ఛపోతారు.
It feeds your ego to flirt with me, doesn’t it?ఇది నాతో సరసాలాడుట మీ అహాన్ని పెంచుతుంది, కాదా?
He used to flirt with the two girls, on the quiet, when his wife wasn’t looking.భార్య కనిపించనప్పుడు ఆడపిల్లలిద్దరితో నిశబ్దంగా సరసాలాడుతూ ఉండేవాడు.
She’s a real flirt.అతను నిజమైన సరసుడు.
It embarrasses me when you flirt with other women in front of me.మీరు నా ముందు ఇతర స్త్రీలతో సరసాలాడినప్పుడు నేను సిగ్గుపడుతున్నాను.
While the characters flirt with each other in improbable configurations, love, marriage and money come under the microscope.పాత్రలు అనుచితమైన కాన్ఫిగరేషన్‌లలో ఒకరితో ఒకరు సరసాలాడుతుండగా, ప్రేమ, వివాహం మరియు డబ్బు సూక్ష్మదర్శిని క్రిందకు వస్తాయి.
A woman will flirt with anyone in the world as long as other people are looking on. By: Oscar Wildeఒక స్త్రీ ఇతర వ్యక్తులు చూస్తున్నంత కాలం ప్రపంచంలో ఎవరితోనైనా సరసాలాడుతుంది.
He’s a shameless flirt.
అతను సిగ్గులేని మొగుడు.
Nobody told you to flirt with me like a grown mature responsible adult man would do.పరిణతి చెందిన, బాధ్యతాయుతమైన పెద్దలు చేసేలా నాతో సరసాలాడమని మిమ్మల్ని ఎవరూ అడగలేదు.
She wanted to flirt and dance and find out how attractive she was to other men.ఆమె సరసాలాడుట మరియు నృత్యం చేయాలనుకుంది మరియు ఆమె ఇతర పురుషులకు ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంది.
It was clear that Anna had no worries about her husband’s attempts to flirt.సరసాల కోసం తన భర్త ప్రయత్నాలను అన్నా పట్టించుకోలేదని స్పష్టమైంది.
For Farini was not only a good businessman, he was also an unregenerate flirt.ఫరిణికి అతను మంచి వ్యాపారవేత్త మాత్రమే కాదు, అతను అణచివేయలేని సరసుడు కూడా.
I could never stand and watch so would walk away to wink and flirt with the young novices.నేను ఎప్పటికీ లేచి నిలబడి చూడలేను కాబట్టి ఆ యువకుడు కనుసైగలు చేసి కొత్తవారితో సరసాలాడుతుంటాడు.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Flirt Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే ఫ్లర్ట్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Flirt.

ఈ కథనం (Meaning Of Flirt In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Flirt Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Flirt in Telugu?

The meaning of Flirt in Telugu is పరిహసముచేయుa.

What are the synonyms of Flirt?

The synonyms of Flirt are: lead on, dally with, make advances at, etc.

What are the antonyms of Flirt?

The antonyms of Flirt are: Be faithful, Hover, Hang, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In TeluguArrogant Meaning In Telugu
Beast Meaning In TeluguBestie Meaning In Telugu
Bride Meaning In TeluguCredit Meaning In Telugu
Debit Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page