Regret Meaning In Telugu। తెలుగులో రిగ్రెట్ అర్థం ఏమిటి?

Regret Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Regret) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Regret) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Regret Meaning in Telugu | రిగ్రెట్ తెలుగు అర్ధం 

తెలుగులో రిగ్రెట్ అనే పదానికి అర్థం(Regret Meaning in Telugu) ఉంది: విచారం

Pronunciation Of Regret | రిగ్రెట్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Regret’ In Telugu: (రిగ్రెట్)

Other Telugu Meaning Of Regret | రిగ్రెట్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

Noun

 • చింత
 • పశ్చాత్తాపము
 • వ్యాకులము

Verb

 • చింతించుట
 • పశ్చాత్తాప్పడు
 • దుఃఖించు

Synonyms & Antonyms of Regret In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Regret” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Regret in English | తెలుగులో రిగ్రెట్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

 • Sorrow
 • Deplore
 • Musing
 • Concern
 • Self-Accusation
 • Shame
 • Remorse
 • Guilt
 • Dismay
 • Contrition
 • Dejection
 • Grief
 • Lament
 • Blame
 • Feel Sad
 • Gloominess
 • Brooding
 • Feel Sorry
 • Unhappiness
 • Mournfulness
 • Disappointment
 • Be Sorry
 • Grief
 • Contrition
 • Remorse
 • Repentance
 • Bitterness

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Regret in English | తెలుగులో రిగ్రెట్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

 • Relief
 • Calmness
 • Delight
 • Joy
 • Comfort
 • Pleasure
 • Satisfaction
 • Happiness
 • Negligence
 • Innocence
 • Welcome
 • Disreget
 • Hail
 • Forget
 • Abjure
 • Approve
 • Savor
 • Endorse
 • Be Content
 • Satisfaction
 • Applaud

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Regret In Telugu | తెలుగులో రిగ్రెట్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentencesTelugu Sentences
The regret penetrated to his marrow.విచారం అతని మజ్జలోకి చొచ్చుకుపోయింది.
She will regret and she will want you here.ఆమె పశ్చాత్తాపపడుతుంది మరియు ఆమె మిమ్మల్ని ఇక్కడ కోరుకుంటుంది.
I regret that I didn’t save any money last summer. గత వేసవిలో నేను ఏ డబ్బును ఆదా చేయలేదని నేను చింతిస్తున్నాను.
Do as I tell you,or you’ll regret it later on.నేను మీకు చెప్పినట్లు చేయండి, లేదా మీరు తర్వాత పశ్చాత్తాపపడతారు.
What we acquire without sweat we give away without regret.చెమట లేకుండా మనం సంపాదించిన దానిని మనం పశ్చాత్తాపం లేకుండా అందజేస్తాము.
Youth is a blunder; manhood a struggle, old age a regretయువత ఒక తప్పు; పౌరుషం ఒక పోరాటం, వృద్ధాప్యం ఒక విచారం.
With some regret, he rolled off her and padded to the bathroom, feeling her eyes on him.కొంత పశ్చాత్తాపంతో, అతను ఆమెను దొర్లించి, బాత్రూమ్‌కి వెళ్లాడు, ఆమె కళ్ళు అతనిపై ఉన్నట్లు భావించాడు.
We regret the property is unsuitable for young children.చిన్న పిల్లలకు ఆస్తి తగదని మేము చింతిస్తున్నాము.
Remember to look back upon your mistakes from time to time, but never regret them.మీ తప్పులను ఎప్పటికప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం గుర్తుంచుకోండి, కానీ వాటి గురించి ఎప్పుడూ చింతించకండి.
Don’t go off at half cock and accept any offer you’ll regret later.హాఫ్ కాక్ వద్దకు వెళ్లకండి మరియు మీరు తర్వాత పశ్చాత్తాపపడే ఏదైనా ఆఫర్‌ని అంగీకరించండి.
Regret for the things we did can be tempered by time. It is regret for the things we did not do that is inconsolable.మనం చేసిన పనులకు పశ్చాత్తాపపడటం కాలానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. మేము చేయని పనులకు పశ్చాత్తాపం, అది ఓదార్పులేనిది.
There seems to have been a regret on the first opening of the Exchange for the coziness and quiet comfort of the old building.పాత భవనం యొక్క హాయిగా మరియు నిశ్శబ్ద సౌలభ్యం కోసం ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క మొదటి ప్రారంభానికి విచారం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంట్రావర్ట్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు
I regret, however, to have to write that this idea of self-sacrifice is really all bunkum.అయితే, ఈ ఆత్మబలిదానాల ఆలోచన నిజంగా బంకుమ్ అని వ్రాయవలసి వచ్చినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను.
Someone once noted that between tomorrow’s dream, and yesterday’s regret is today’s opportunity.రేపటి కలకి, నిన్నటి పశ్చాత్తాపం నేటి అవకాశం అని ఎవరో ఒకసారి గుర్తించారు.
Never regret anything because at one time it was exactly what you wanted.దేనికీ చింతించకండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మీరు కోరుకున్నది అదే.
If your car needs emergency repairs or you become sick, you will regret any lose of insurance.మీ కారుకు అత్యవసర మరమ్మతులు అవసరమైతే లేదా మీరు అనారోగ్యానికి గురైతే, మీరు బీమాను కోల్పోయినందుకు చింతిస్తారు.
People that lie on a regular basis have no remorse or regret when they don’t tell the truth.రోజూ అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తులు నిజం చెప్పనప్పుడు పశ్చాత్తాపం లేదా పశ్చాత్తాపం ఉండదు.
I am in love with him and always will be, and he has already begun to regret his decision to leave me for her.నేను అతనితో ప్రేమలో ఉన్నాను మరియు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను మరియు ఆమె కోసం నన్ను విడిచిపెట్టాలనే తన నిర్ణయానికి అతను ఇప్పటికే చింతిస్తున్నాడు.
Some regret only one person listen, I’m very sorry, I still cherish, everything.ఒక వ్యక్తి మాత్రమే వినడం పట్ల కొందరు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు, నన్ను క్షమించండి, నేను ఇప్పటికీ ప్రతిదానిని ప్రేమిస్తున్నాను. క్రష్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు
Here he resided three years, his happiness only marred by regret on account of his separation from his brother Daniel.ఇక్కడ అతను మూడు సంవత్సరాలు నివసించాడు, తన సోదరుడు డేనియల్ నుండి విడిపోయినందుకు అతని ఆనందం విచారంతో మాత్రమే దెబ్బతింది.
In later centuries they were taken around the world for similar reasons, much to the regret of most of the new host nations. తరువాతి శతాబ్దాలలో వారు ఇలాంటి కారణాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లబడ్డారు, చాలా కొత్త ఆతిథ్య దేశాలకు చాలా విచారం ఉంది.
A funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives.అంత్యక్రియలు బంధువులకు పశ్చాత్తాపం మరియు నష్టాన్ని పెంచుతాయి.
Please don’t get mixed up with him. You’ll regret it if you do.దయచేసి అతనితో కలవకండి. మీరు అలా చేస్తే మీరు చింతిస్తారు.
Twenty-five cents for a paper of candytuft seed looks extravagant, but no one who invests in Tom Thumb would regret it. క్యాండీటఫ్ట్ సీడ్ కాగితం కోసం ఇరవై ఐదు సెంట్లు విపరీతంగా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ టామ్ థంబ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే వారు ఎవరూ చింతించరు.
I do not ask your condolence and regret for what is past, for that now cannot be remedied.నేను మీ సానుభూతిని అడగను మరియు గతానికి చింతిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాన్ని పరిష్కరించలేము.
A vision of gray eyes, blurred in tears of regret, had obliterated all that was material.పశ్చాత్తాపంతో కూడిన కన్నీళ్లలో మసకబారిన బూడిద కళ్ళ దృష్టి, భౌతికమైనదంతా తుడిచిపెట్టేసింది.
Failure is never quite so frightening as regret.పశ్చాత్తాపం వలె వైఫల్యం ఎప్పుడూ భయపెట్టదు.
I shall probably regret to- morrow having written you with my own hand like the Apostle Paul.అపొస్తలుడైన పౌలు లాగా నా స్వంత చేత్తో మీకు వ్రాసినందుకు నేను బహుశా రేపు చింతిస్తాను.
Her perspective of everything was too different now for her to recall what happened with anything but regret.ప్రతిదానికీ ఆమె దృక్పథం చాలా భిన్నంగా ఉంది, ఇప్పుడు ఆమె పశ్చాత్తాపంతో ఏమి జరిగిందో గుర్తుకు తెచ్చుకోలేదు.
Neither sorrow nor regret followed my passionate outburst.దుఃఖం లేదా విచారం నా ఉద్వేగభరితమైన ప్రకోపాన్ని అనుసరించలేదు.
I regret to see you again become a starting point discrete.మీరు మళ్లీ ప్రారంభ బిందువుగా మారడం చూసి నేను చింతిస్తున్నాను.
We regret to inform you that you have not been selected for the position.మీరు స్థానానికి ఎంపిక కాలేదని మీకు తెలియజేయడానికి మేము చింతిస్తున్నాము.
Watching the house on the hill from the kitchen window, she knew a moment of regret when his lean silhouette disappeared into his house. వంటగది కిటికీ నుండి కొండపై ఉన్న ఇంటిని చూస్తున్నప్పుడు, అతని లీన్ సిల్హౌట్ అతని ఇంట్లో అదృశ్యమైనప్పుడు ఆమెకు ఒక క్షణం విచారం తెలుసు.
The regret in his dark eyes made her want to beg him not to kill her and comfort him for the pain he’d surely feel hurting his own friend.అతని చీకటి కళ్లలోని పశ్చాత్తాపం ఆమెను చంపవద్దని వేడుకుంటూ, తన సొంత స్నేహితుడికి బాధ కలిగించే బాధకు ఓదార్పునిచ్చింది.
A vision of gray eyes, blurred in tears of regret, had obliterated all that was material.పశ్చాత్తాపంతో కూడిన కన్నీళ్లలో మసకబారిన బూడిద కళ్ళ దృష్టి, భౌతికమైనదంతా తుడిచిపెట్టేసింది.
My own chieftaincy I could demit without regret, knowing that it would fall into your hands. నా స్వంత అధిపతి పదవి మీ చేతుల్లోకి వస్తుందని తెలిసినా నేను పశ్చాత్తాపం లేకుండా విరమించుకోగలను.
Miggles gazed at the coffeepot with an air of placid regret, which quickly melted into smiles.మిగ్లెస్ ప్రశాంతమైన పశ్చాత్తాపంతో కాఫీపాట్ వైపు చూశాడు, అది త్వరగా చిరునవ్వులో కరిగిపోయింది.
Never regret anything because at one time it was exactly what you wanted.దేనికీ చింతించకండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మీరు కోరుకున్నది అదే.
I regret that you are gone to the east country, as I am to be in Ayrshire in about a fortnight.నేను పక్షం రోజులలో ఐర్‌షైర్‌లో ఉంటాను కాబట్టి మీరు తూర్పు దేశానికి వెళ్లిపోయినందుకు చింతిస్తున్నాను.
He remembered, just in time, to express regret at Miss Simpson’s bereavement.మిస్ సింప్సన్ మరణం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన సమయంలో అతను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు.
To her regret, it was there: the leather necklace and its silver symbol that had marked her family line.ఆమె పశ్చాత్తాపానికి, అది అక్కడే ఉంది: తోలు నెక్లెస్ మరియు ఆమె కుటుంబ శ్రేణిని గుర్తించిన దాని వెండి చిహ్నం.
Never regret anything because at one time it was exactly what you wanted.దేనికీ చింతించకండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మీరు కోరుకున్నది అదే.
He felt a kind of happiness mingled with regret.పశ్చాత్తాపంతో ఒకరకమైన ఆనందం మిళితమైందని భావించాడు.
What we acquire without sweat we give away without regret.చెమట లేకుండా మనం సంపాదించిన దానిని మనం పశ్చాత్తాపం లేకుండా అందజేస్తాము.
One wrong thought may cause a lifelong regret.ఒక తప్పుడు ఆలోచన జీవితాంతం విచారం కలిగించవచ్చు.
I regretting to inform you that he is met with an accident.అతను ప్రమాదానికి గురయ్యాడని మీకు తెలియజేయడానికి చింతిస్తున్నాను.
I feel regret that I am not married to her.నేను ఆమెను వివాహం చేసుకోనందుకు చింతిస్తున్నాను.
He still feels regretted his resignation.రాజీనామా చేసినందుకు ఇప్పటికీ పశ్చాత్తాపపడుతున్నారు.
He expressed his regrets again and again for his mistake.తన తప్పుకు పదే పదే పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.
I have always regretted not respecting my parents.నా తల్లిదండ్రులను గౌరవించనందుకు నేను ఎప్పుడూ చింతిస్తున్నాను.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Regret Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే రిగ్రెట్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Regret.

ఈ కథనం (Meaning Of Regret In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం(Regret Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Regret in Telugu?

The meaning of Regret in Telugu is విచారం.

What are the synonyms of Regret?

The synonyms of Regret are Sorrow, Deplore, Musing.

What are the antonyms of Regret?

The Antonyms of Regret are Relief, Calmness, Delight, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page