Sarcastic Meaning In Telugu । తెలుగులో సర్వకాస్టిక్ అర్థం ఏమిటి?

Sarcastic Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Sarcastic) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Sarcastic) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Sarcastic Meaning in Telugu | సర్వకాస్టిక్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో సరికాస్టిక్ అనే పదానికి అర్థం (Sarcastic Meaning in Telugu) ఉంది: వ్యంగ్యంగా

Pronunciation Of Sarcastic | సరికాస్టిక్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Sarcastic’ In Telugu: (సరికాస్టిక్)

Other Telugu Meaning Of Sarcastic | సరికాస్టిక్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

 • వ్యంగ్య
 • తీవ్రంగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది
 • ఒకవేళ
 • అవమానించడం
 • హాస్యాస్పదంగా
 • క్రిప్టిక్
 • అపహాస్యం
 • ఉత్సాహవంతుడు
 • కుట్టినది
 • హాస్యాస్పదంగా
 • క్రిప్టిక్

Synonyms & Antonyms of Sarcastic In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Sarcastic” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Sarcastic in English | తెలుగులో సరికాస్టిక్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

SardonicScathing
RidiculingSarky
TauntingDerisive
CausticContemptuous
AcidulousMordant
IronicSatirical
BitterCynical
ScoffingScornful
AcerbicSharp
TartBiting
Critical Sarcasm
SnideJeering
MockingCondescending
ArrogentCarping
RebelaisianIrascible

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Sarcastic in English | తెలుగులో సరికాస్టిక్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

PoliteEquable
RespectfulDecent
AuthenticComplimentary
FrankMild
GentleWaggish
SportiveAmusing
EngrossingSuave
DiplomaticGood-humored
Good-naturedDroll
IndulgentModest
DispensedTactful
CourteousCordial

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Sarcastic In Telugu | తెలుగులో సరికాస్టిక్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentenceTelugu Sentences
Please do not take me seriously. I am being sarcastic with you.దయచేసి నన్ను సీరియస్‌గా తీసుకోవద్దు. 
నేను మీతో జోక్ చేస్తున్నాను.
Boss’ continuous sarcastic remarks annoyed to herబాస్ తరచూ చేసే వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు అతనికి కోపం తెప్పించాయి.
I just want to say that stop being sarcastic all the time.నేను చెప్పదలుచుకున్నది అన్ని వేళలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం మానేయండి.
He has developed a habit of making sarcastic comments.వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆయనకు అలవాటు.
His sarcastic tone feels funny sometimes.అతని వ్యంగ్య స్వరం కొన్నిసార్లు వింతగా అనిపిస్తుంది.
He is not happy with the sarcastic comments which he received for his article.తన కథనానికి వచ్చిన వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలతో ఆయన సంతృప్తి చెందలేదు. నిస్ యొక్క తెలుగు అర్ధం
My wife never likes my sarcastic remarks.నా వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలను నా భార్య ఎప్పుడూ ఇష్టపడదు.
Mr Sharma often ignores my sarcastic tone.శ్రీ శర్మ తరచుగా నా వ్యంగ్య స్వరాన్ని విస్మరించేవాడు.
Sometimes her sarcastic smile hurts me a lot.కొన్నిసార్లు అతని వ్యంగ్య చిరునవ్వు నన్ను చాలా బాధపెడుతుంది.
I believe that sarcastic remarks on people’s shortcomings are a bad habit.వ్యక్తుల లోపాలపై వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయడం చెడ్డ అలవాటు అని నేను నమ్ముతున్నాను.
  I just request you not to speak to me in that tone of voice; it is too sarcastic.ఆ స్వరంలో నాతో మాట్లాడవద్దని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను, ఇది చాలా వ్యంగ్యంగా ఉంది.
I do observe that Rohan gets a little sarcastic when he is drunk.తాగిన రోహన్ కాస్త వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం గమనించాను.
“Nice game” he said sarcastically after winning the world cup.ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత ‘మంచి ఆట’ అని వ్యంగ్యంగా అన్నాడు.
I did not like her presence because he is always so sarcastic.అతను ఎప్పుడూ చాలా వ్యంగ్యంగా ఉంటాడు కాబట్టి అతని రూపం నాకు నచ్చలేదు.
Director poked fun at the actors ‘ shortcomings with sarcastic remarks.నటీనటుల లోటుపాట్లను దర్శకుడు వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలతో ఎగతాళి చేశాడు.
Sometimes the boss’ tone was slightly sarcastic.కొన్నిసార్లు బాస్ స్వరం కాస్త వ్యంగ్యంగా ఉండేది.
Was deepika being sarcastic?దీపిక వ్యంగ్యంగా మాట్లాడిందా?
Ravi felt completely squashed by father ‘s sarcastic comment.తండ్రి వ్యంగ్య వ్యాఖ్యకు రవి పూర్తిగా విరుచుకుపడ్డాడు.
sharukh khan growled a sarcastic reply.దానికి షారుక్ ఖాన్ ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చాడు.
His sarcastic remarks offended everyone present in the meeting.  ఆయన వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు సభకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరినీ బాధించాయి.
The teacher’s sarcastic remarks often have a negative effect on the confidence of their studentsఉపాధ్యాయుల వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు తరచుగా వారి విద్యార్థుల విశ్వాసంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి
She gave him a sarcastic smile.అతను ఆమెకు వ్యంగ్యంగా నవ్వాడు
After a pause, Gerald spoke again in a sarcastic tone.విరామం తర్వాత, గెరాల్డ్ మళ్లీ వ్యంగ్య స్వరంలో మాట్లాడాడు.
He can’t help making sarcastic comments.వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండలేకపోయాడు.
You don’t have to be sarcastic.మీరు వ్యంగ్యంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు.
Shyam knew Kavita was being sarcastic.శ్యామ్ కవిత వ్యంగ్యంగా ఉందని తెలుసు.
I do not want to make sarcastic comments on this. నేను దీనిపై వ్యంగ్య వ్యాఖ్య చేయదలుచుకోలేదు.
I don’t know if he’s sarcastic or not.అతను వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాడో లేదో నాకు తెలియదు.
You should not make such sarcastic comment on his wife.మీరు అతని భార్యపై ఇలాంటి వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయకండి.
I do not want to make sarcastic remarks on anything.నేను దేనిపైనా వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయదలచుకోలేదు.
I felt completely squashed by her sarcastic comment.అతని వ్యంగ్య వ్యాఖ్యతో నేను పూర్తిగా బాధపడ్డాను.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Sarcastic Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే సరికాస్టిక్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Sarcastic.

ఈ కథనం (Meaning Of Sarcastic In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Sarcastic Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Sarcastic in Telugu?

The meaning of Sarcastic in Telugu is వ్యంగ్యంగా.

What are the synonyms of Sarcastic?

The synonyms of Sarcastic are: Sardonic, Scathing, Ridiculing, etc.

What are the antonyms of Sarcastic?

The antonyms of Sarcastic are: Polite, Equable, Respectful, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In TeluguArrogant Meaning In Telugu
Beast Meaning In TeluguBestie Meaning In Telugu
Bride Meaning In TeluguCredit Meaning In Telugu
Debit Meaning In TeluguFlirt Meaning In Telugu
Niece Meaning In TeluguPatience Meaning In Telugu
Pursuing Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page